Hiratake hanakago

Matsuzawa Kazuyoshi / Bamboo


 • Contact Us

 • Material

  Bamboo


 • Size

  38 (h) cm


 • Period

  ca. 1990-2000


 • Box

  Tomobako


Description

Matsuzawa Kazuyoshi (1931- 2006)

Flower basket called "Hiratake hanakago"


«»