Nissaka au clair de lune

Utagawa (Ichiyūsai) Kuniyoshi / Ukiyo-e


Description

Utagawa (Ichiyūsai) Kuniyoshi (1797-1861)
Nissaka, au clair de lune un ronin (guerrier) reçoit son enfant du fantôme de sa femme assassinée.
De la série "53 stations de la route du Tokaido (26)"
(Tokaido Gojusan tsugi)

Signature : Ichiyūsai Kuniteru ga
Éditeur : Iba-ya Sensaburo»