• Contact Us

 • Material

  Bambou hōbichiku & kurochiku, rotin, racine de bambou et laque urushi


 • Size

  70.5 x 36 x 45 (h) cm


 • Period

  2021


 • Box

  Tomobako


 • Exhibited

  𝐄𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 "𝐈𝐧 𝐏𝐫𝐚𝐢𝐬𝐞 𝐨𝐟 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭 - 𝐏𝐢𝐞𝐫𝐫𝐞 𝐒𝐨𝐮𝐥𝐚𝐠𝐞𝐬/𝐓𝐚𝐧𝐚𝐛𝐞 𝐂𝐡𝐢𝐤𝐮𝐮𝐧𝐬𝐚𝐢 𝐈𝐕" 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐚𝐮𝐫 𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧. 𝐌𝐮𝐬𝐞𝐮𝐦 𝐨𝐟 𝐅𝐚𝐫 𝐄𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐧 𝐀𝐫𝐭 𝐢𝐧 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐯𝐚 𝐮𝐧𝐭𝐢𝐥 𝟐𝟕𝐭𝐡 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐡 𝟐𝟎𝟐𝟐


Description

Kuchiku Kutsuwa (Kutsuwa en bambou décomposé)


«»