Tsuru Ishizara Seto

Ceramic


  • Sold

  • Material

    Stoneware (Seto ware)


  • Period

    18th century


Description

Tsuru Ishizara Seto plate 

Similar work @the MET NYC


«»